ORGANIZACJA WIGILII SZKOLNEJ 19.12.2014R. W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

Przywozy uczniów zgodnie ze stałym planem dowozów

8:15 9:00 zajęcia z wychowawcą w klasach

9:0010:00 spotkanie wigilijne uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie.

  1. Wprowadzenie Betlejemskiego Światełka Pokoju
  2. Ewangelia
  3. Kolędy
  4. Życzenia
  5. Jasełka

10:0010:15 przerwa

10:15 12:45 spotkanie wigilijne klas w salach

 

ODWOZY

13:00 Zawada. Dolaszewo wieś – wszyscy, ostatni kurs (p. S. Wicha)

13:00 Nowy Dwór, Furman – wszyscy, ostatni kurs (p. E. Kisiel)

13:00 Dolaszewo osiedle, Cyk, Kotuń – wszyscy, ostatni kurs (p. K. Pastuszko)

13:00 Gądek, Leżenica, Róża Wielka, Róża Mała, kol. Leżenica – wszyscy, ostatni kurs (p. E. Kostka)

13:15 Kłoda, Pokrzywnica – wszyscy, ostatni kurs (p. E. Kisiel)

 

19.12.2014r. – świetlica czynna w godzinach:

7:25 – 8:00

12:30 – 16:30

 


Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

Zespół Szkół w Szydłowie jest dobrze zorganizowanym miejscem nauki wielu pokoleń uczniów z gmniny Szydłowo. W chwili obecnej szkoła składa się z trzech oddziałów: w Szydłowie, Kotuniu i Róży Wielkiej.

Ważne informacje:

Szydłowo 43
64-930 Szydłowo

NIP: 764-22-36-676
REGON: 570874832
KONTO SZKOŁY: Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu - 62 8937 0007 0000 1746 2000 0040
KONTO RADY RODZICÓW: Nadnotecki Bank Spółdzielczy - 13 8937 0007 0014 6607 2000 0010
telefonclas(67) 216 11 29
zsszydlowo@interia.pl
Administrator strony: zsszydlowo@interia.pl

Komunikaty


ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

:

745 – oddziały zerowe w Szydłowie
815 – klasy I – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum w Szydłowie
800 – oddziały zerowe w Róży Wielkiej
800 – klasy I – III Szkoły Podstawowej - oddziały w Róży Wielkiej

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

Kolejna godzina lekcyjna Czas trwania zajęć
1 815 - 900
2 905 - 950
3 1000 - 1045
4 1055 - 1140
5 1155 - 1240
6 1255 - 1340
7 1345 - 1430
8 1435 - 1520

 

 

W naszej szkole wydarzyło się:

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: