27.06.2014r. piątek

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2013/2014
w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Szydłowie

Przywozy
uczniów według stałego planu dowozów.

815 – 830 – spotkanie z wychowawcami w klasach

830 - 845 – przejście uczniów pod opieką wychowawców i zajęcie wyznaczonych miejsc w hali sportowej

845UROCZYSTOŚĆ zakończenia roku szkolnego 2013/2014 – spotkanie ogólne

1015 – spotkanie z wychowawcami w klasach

ODWOZY
uczniów do miejsc zamieszkania według harmonogramu:

1100 – Nowy Dwór, Furman, wszyscy uczniowie - ostatni kurs PKS

1100 – Kłoda , Pokrzywnica, wszyscy uczniowie, ostatni kurs PKS

1100 – Kotuń, Dolaszewo osiedle, Cyk , wszyscy uczniowie, ostatni kurs S.W.

1100 – Zawada, Zawada osiedle, Dolaszewo wieś – wszyscy uczniowie, ostatni kurs, PKS po kursie do Nowego Dworu

1130 – Leżenica, Róża Wielka, Róża Mała, kol. Leżenica, wszyscy uczniowie, ostatni kurs PKS po kursie do Kłody i Pokrzywnicy

UWAGA!!!

Podręczniki do klasy I, IV, V, VI Szkoły Podstawowej oraz do klasy I i III Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 będą wypożyczane rodzicom za potwierdzeniem odbioru w bibliotece Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
w dniach 26-27 sierpnia 2014r. od godz. 900 – 1500.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Pobierz wykaz podręczników

KOMUNIKAT

Dnia 23,24,25 i 26 czerwca 2014r. ulega zmianie organizacja odwozów uczniów Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Wszyscy uczniowie odjeżdżają do swoich miejscowości o godz. 1255. Odwołane zostają kursy autobusów o godzinie 1435 i 1525.

KOMUNIKAT DYREKTORA Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie z dnia 18.03.2014r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2014/15   czytaj >>>


Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

Zespół Szkół w Szydłowie jest dobrze zorganizowanym miejscem nauki wielu pokoleń uczniów z gmniny Szydłowo. W chwili obecnej szkoła składa się z trzech oddziałów: w Szydłowie, Kotuniu i Róży Wielkiej.

Ważne informacje:

Szydłowo 43
64-920 Szydłowo

NIP: 764-22-36-676
REGON: 570874832
KONTO SZKOŁY: Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu - 62 8937 0007 0000 1746 2000 0040
KONTO RADY RODZICÓW: Nadnotecki Bank Spółdzielczy - 13 8937 0007 0014 6607 2000 0010
telefonclas(67) 216 11 29
zsszydlowo@interia.pl
Administrator strony: zsszydlowo@interia.pl

REKRUTACJA

Przeczytaj o rekrutacji w ZS w Szydłowie ...  czytaj >>>

Komunikaty

KOMUNIKAT Z DNIA 27.12.2013r.

W związku ze zmianą przewoźnika, z dniem 07 stycznia 2014r. następuje reorganizacja czasu pracy oraz dowozu uczniów Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie:

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

:

745 – oddziały zerowe w Szydłowie
815 – klasy I – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum w Szydłowie
800 – oddziały zerowe w Róży Wielkiej
800 – klasy I – III Szkoły Podstawowej - oddziały w Róży Wielkiej

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

Kolejna godzina lekcyjna Czas trwania zajęć
1 815 - 900
2 905 - 950
3 1000 - 1045
4 1100 - 1145
5 1200 - 1245
6 1255 - 1340
7 1345 - 1430
8 1435 - 1520

W naszej szkole wydarzyło się:

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-920 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: